غريب

                  مي خوام يه راهي دراز

                   سفر كنم پياده

                   براي ديدن تو

                   ديگه طاقت نمونده

                   ببين كه بي تو برام

                   بهار ديگه تمومه

                   زندگي وتنهايي

                   قصه ناتمومه

                   اينجا براي موندن

                   بدون تو غريبه

                   نمي تونم بمونم

                   حرفها همه ش فريبه

                   دوست ندارم بمونم

                   تو اين شهر بي نشون

                   مي خوام بيام دوباره

                   ديگه شدم پشيمون

                   وقتي به تو رسيدم

                   به من نگو نمي شه

                   روي پاهات مي افتم

                   ببخش مرا هميشه

                          حبیب ا... نبی اللهی

/ 1 نظر / 2 بازدید
بوستان عشق

سلام بر هر چه عاشقه / این ماه را هم به عاشقون تبریک می گم .