نظریه y، x

دونظریه به وسیله پروفسور«مک گریگور» به نام تئوریy، xدرمورد انسان ها ارایه شده است.درمفروضاتx،نظروی درباره انسان چنین بیان شده است:«بشرمعمولی ذاتا"ازکاربیزاروتاحدامکان ازکارکردن گریزان است. به همین دلیل افرادرابایدازطریق نظارت مستقیم ویاجبروتهدید به کیفرومجازات،مجبورکردتاتلاش خودرادرمسیردستیابی به هدف های سازمان به کاربرند.» امامفروضاتy،نظری به این صورت ارایه داده است:«نظارت وتهدیدیگانه وسایل هدایت فردبه سوی هدف های سازمان نیست.انسان ذاتا"می تواندرفتارخودرابدون دخالت مستقیم دیگران درمسیردستیابی به مقاصدی که طالب آن است هدایت وکنترل کند.تلاش فردبرای رسیدن به هدف های دستگاه تابع پاداشی است (نه فقط مادی) که در مقابل خدمات انتظار دارد.انسان معمولی تحت شرایط مناسب نه تنها ازقبول مسوولیت نمی گریزد بلکه درجستجوی آن است.» شما چه دیدگاهی نسبت به افراددارید؟ بعضی ازمدیران تمایل بیشتری نسبت به مفروضات xدارند.هرچند آگاه هستند که اعمال مدیریت براساس مفروضات xبه طورموقت موجب افزایش خدمات یا تولید می شود.اما آگاهی ندارندکه اگرفشاروتهدید ازبین برود،دوباره رکودوبی نظمی به وجود می آیدونه پویایی وکارآیی.مشاهده شده است کسانی که با این دیدگاه کارخودرا شروع کرده اند پس از چندی تغییرروش داده وبرای جبران مشکلات حاصله به جلب رضایت افرادپرداخته وبه طورغیرمحسوس ازروش خودابرازندامت وپشیمانی کرده اند. اگرپویایی سازمان موردنظراست چرانبایدمفروضاتy را به عنوان دیدگاه مناسب ومطلوب مورد استفاده قرارداد؟

gol5.bmp?bf8Xv1HBgAugfA_J

/ 5 نظر / 6 بازدید
تنوين...

وقتی ستاره مرد وقتی افق شکست ماهم چنان ز بام گلين خويش با شب که می گريخت مناجات داشتيم: -آه ای عزيزترين لحظه های شب ما را درون شرم تب آلود خود بپوش ای شبَ شب عزيز. ..................................... من هم به نو شدن ماه بر بام شدم.....

رضا ــ عطر سيب ــ

سلام من اين متن اخر را خوب متوجه نشدم بايد دوباره بخونم خلاصه که اگر وقت داشتی به منم سری بزن شاد باش تا بعد

مهدی-۰=۰-دفتر عشق

سلام دوست عزيز عاشقانه تر از هميشه عاشقانه هاي دفتر عشق به روز شد منتظر حضورت هستم شاد باشي و لحظاتت سرشار از شادي/ عشق را رنگ آبي زدم، دوست داشتن را قرمز، نامردي را سياه، دروغ را سفيد، ولي نمي دانم چرا به تو كه ميرسم نمي دانم مهرباني چه رنگي است!

دريا

سلام خسته نباشيد به نظر من دو تا تئوری باهم قاطی بشه بهتر ميشه

مهدی-۰=۰-دفتر عشق

سلام دوست عزيز خوبي؟ عاشقانه هاي مهدي در دفتر عشق به روز شد منتظر حضور گرمت هستم شاد باشي و لحظاتت سرشار از شادي ! آري همين است رسم عاشق بودن ! با قلبي پاك و احساسي پر از محبت و عشق ، با صداقت ، يكرنگي و يكدلي با آنكه دوستش داري و همه زندگي ات هست تا آخرين نفس ، تا لحظه مرگ بماني و عاشقتر از هميشه نيز دوستش بداري ...