سکوت

 


بیا نازنین کن نگاه زیر پایت
ببین من شدم عاقبت خاک راهت
تو با یک نگاه می بری دل زهرکس
چه می شد بمانی گلم بر وفایت
بیامه نقابی به رویت بینداز
مرا می کشد نازنین آن نگاهت
تو ترکم مکن گل گناه می بری چون
فتاده دلی بینوا روی پایت
بیا آن سکوتت مراکشت نگفتی

کلامی وحرفی زعشق بالبانت

ح/ن

                                                                 

/ 0 نظر / 21 بازدید