کتل

 

بساز از استخوانم

ساز

کرنا

و از پوستم

 دهل

حالا بزن ساز

اما

چپ !

کتل -  اسب یدک

کرنا -  از سازهای بادی و شیپوری                                                                                                                                      

دهل -  طبل ، کوس

مراسم کتل بخشی از مراسم عزاداری بختیاری است .موسیقی این مراسم آهنگ چپی (وارونه) است که با کرنا و دهل  نواخته می شود. در این مراسم اسب متوفی را سیاه میپوشانند و تفنگ و سایر لوازم جنگی او را به آن می آویزند .یکی از مردان ایل اسب را به  ارامی در میدانگاهی می چرخاند و زنان و مردان با سر برهنه و پای برهنه به دنبال کتل حرکت میکنند و به زاری می پردازند.

 

 

 

                                 

/ 2 نظر / 21 بازدید
ژیلاراسخ

[گل]درود بشما واشعار همیشه زیبایتان[گل]