پاییز

دیده ات را بگشا/روی پائیز قشنگ/درکنارپنجره توببین اینهمه رنگ/بازی شیطنت آمیز نسیم/توی شاخه های بید دیدنی است/جیغ اینهمه پرستو /دو به دو شنیدنی است/توی آن پیاده رو/ گوش کن صدای پا/خش خش برگ /پیچیده توی هوا/عشق وشوروزندگی/ زمزمه ی آب روان/همه زیباست دراین/ نم نم ریز باران/توی این فصل / فصل ابر فصل باران فصل باد/بوی برگ بوی باران بوی خاک/ از همه رنگ / باز کن پنجره را / روی پائیز قشنگ.پاییــــــز هم دارد می رود. هرفصلی زیبایی خاص خودرادارد. پاییزنام دلنشین وزیبایی است اما بعضی ها آن را دوست ندارند.پاییزفصلی است که برگ درختان زردوقرمزوقهوه ای می گردد وبادآن ها راازشاخه هاجدامی کندوبه اطراف پراکنده می کند.این برگ های رنگارنگ، زیبایی خاصی به طبیعت واطراف ما می دهد.بادمی وزد،باران می باردوچهره طبیعت دگرگون می شود.به گونه ای که پاییزبودن پاییز احساس می گردد.باددرختان راعریان می کندوباران تن آن هارا می شوید تادرزمستان درخواب نازفروروند ودربهارلباس نو برتن کنند.پاییزبودن پاییز وجودآن چیزی است که درماهیت آن نهفته است وجاذبه وزیبایی خاصی به نام آن می بخشد.بیاییدبه پاییزجوردیگری نگاه کنیم وذهنمان راازهرتعبیروتفسیری که تاکنون درباره پاییزداشتیم پاک کنیم وبانگاه تازه ای به آن بنگریم.آنوقت خواهیم دید که پاییز ، پاییزاست.

gol5.bmp?bf8Xv1HBgAugfA_J

 PayPerClick_mobil.gif

 PayPerClick_Result.gif

PayPerClick_Asf11.gif

/ 2 نظر / 23 بازدید
دريا

سلام چه تعبير زيبايی از پاييز ... منم پاييز و دوست دارم فقط تنها ناراحتی که ازش دارم اينه که تو اين فصل مامانمو ازم گرفت .... خب پس همشهری خوش آمدی

نازنين

سلام . من دوباره آمدم نمی دونم منو می شناسيد يا نه ؟ شعر قشنگی بود منم پاييزو خيلی دوست دارم خودمم هم متولد پاييزم . همه می گن دلگيره ولی به نظر من اين طور نيست حتی هوای گرفتشم يه حال و هوايی داره . اميدوارم دلت شايد باشه تا پاييز سال آينده