من توام

 برای برادرفلسطینی

 ای برادر موج خشمت

خصم دون را

چون خسی خرد روی دریا

گیج و حیران کرده است

دشمنت را این جنونش

همچو حیوان کرده است

من در اینجا

تو در آنجا

هر کجا ایستاده باشیم

من ، توام

تو ، منی

چشم دشمن کور بداند

هردوی ما یک تنیم

 

/ 0 نظر / 23 بازدید