شعردیگران

نشان خانه ی ما

یک شب نشان خانه ی ما را به یاد آر
شیرین ترین ترانه ی ما را به یاد آر
محنت کش زمانه شدم آشنای عشق
فریاد عاشقانه ی ما را به یاد آر
در کوچه های شهر طنین صدای ماست
گلبانگ صادقانه ی ما را به یاد آر
هر دم به یاد تو دل ما را بهانه ای ست
گلواژه ی بهانه ی ما را به یاد آر
یک لحضه این زمانه به کامم نبوده است
کج بودن زمانه ی ما را به یاد آر
در آسمان بخت«عمو» یک ستاره نیست
یک شب نشان خانه ی ما را به یاد آر
                                                عزت الله جعفریان قهفرخی

/ 0 نظر / 23 بازدید