قایق دل

دریاست دو چشمانش

آرام تر از آبی است

آن ساحل زیبایش

از بوسه موج خالی است

کاش قایق دل  روزی

با میل و تمنایش

یک روزنه می جویید

بر آبی آن دریا

با موج سوار می گشت

تا بر لب آن دریا

یک لحظه زند بوسه

آن ساحل زیبا را

/ 0 نظر / 23 بازدید