قول وقرار

 

zoj4.jpg?bfwpOUGBkFAA4Fn4

ای عزیز نازنین

دست به دست هم بدیم

 لحظه ای تو زندگی 

دل به دست غم نديم

گوش بده به این صدا

  که این صدای قلبمه

 نازنین بیا ببین

 توی سینه می تپه

تو ی بهار زندگی

غصه ای که به دل داریم

دور بریزیم ، بجای اون

گل شادی بکاریم

 بی تو تنگ می شه دلم

من فدای اون صدات

لحظه های زندگی

شیرین می شه با خنده هات

دست به دست هم بديم 

 قول وقراری بذاریم

 بجزمحبت و صفا 

 

 حرفی ازون کم نذاریم

حبیب ا... نبی اللهی

/ 0 نظر / 5 بازدید