ماه درحجاب

چه کردی بر دلم با آن نگاهت

نمی دانی اسیر گشتم به دامت

به بویت مست و مسحورم همیشه

تو گویی رفته ام ای گل به باغت

دلم می خواست که باشم دربرت گل

اگر خاری شوم من در کنارت

نباشم دربرت من چون کویرم

بیا سبزم بکن با ان بهارت

ببین آن روی ماهت توی چادر

مرا عاشق ترم کرد آن حجابت

ح ـ ن

/ 0 نظر / 16 بازدید