بيا ناجی

 

بيا كه جهاني

همه چشم به راهند

براي عدالت

اميد به تو دارند

تو نور اميدي ، تو نور اميدي ، بيا ناجي

زمانه ندارد

اميد نجاتي

از اين همه محنت

مگر تو بيايي

تو نور اميدي ، تو نور اميدي ، بيا ناجي

بيا گل نرگس

كوير و بيابان

به زير قدومت

شود چو گلستان

تو نور اميدي ، تو نور اميدي ، بيا ناجي

اگر تو بيايي

ز نور وجودت

نباشد كلامي

نه حرفي ز ظلمت

تو نور اميدي ، تو نور اميدي ، بيا ناجی

حبیب ا... نبی اللهی

 

/ 0 نظر / 6 بازدید