قلبم برای تو

 ازنگاه تو می خونم 

که برام پیغوم داری

چشم به راه من می مونم

 تادرقلبمو روزی به صدادربیاری

دوست دارم اینوبدونم 

جای من

توی قلب توکجاست

 نکنه جایی ندارم

 نمی دونم نمی دونم

 شاید اون گوشه کنارهاست

اما تو اینو بدون

خونه های قلبمو

نمیدم به هیچ کسی

خالیه برای تو

/ 0 نظر / 15 بازدید