داوری

کفه نشست

از سنگینی قهرت

تکان نخورد عقربه

حتی

یک ابسیلون

از سبکی

 اشک

التماس

و پشیمانی ام

در کفه ی دیگر

/ 2 نظر / 37 بازدید
رامین اقتصاد

من حرف نگفته ام روزه سکوتت را افطار کن! جناب استاد نبی اللهی چوب کاری می فرمایید آقا! بنده حقیر رو چه به عرض اندام در مقابل آثار فاخر و اندیشه ناب حضرتعالی. جهت اطاعت امر عرض میکنم کتاب تا طلوع صبح بنده سال 1382انتشار یافته و کتاب دوم با عنوان کودکی های فراموش در مرحله چاپ بسر می برد. که حتما حضورتان تقدیم می شود.

پری

قشنگ بود[لبخند]