آی سا

مه نازم آی سا بخند نازنین

 بخندی به رویم ندارم غمی

همه هستی و شادی من تویی

تپش های قلب نه ، که توقلبمی

نشستی به برگ دلم دخترم

زلالی و پاکی ، توچون شبنمی

دراین باغچه ی پرگل خانه ام

توزیباترین غنچه ی باغمی

دمیدی توجانی دگر برتنم

که شیرین ترین لذت عمرمی

 اگرچه که پاییزی است عمرمن

تو آی سا برای دلم همدمی

مبارک قدومت مه ناز من

برای رهم نوراین چشممی

 ح/ن

gol5.bmp?bf8Xv1HBgAugfA_J

PayPerClick_mobil.gif

   

/ 1 نظر / 20 بازدید