قهرنکن دختر

 

بیابگذر، قهرنکن دختر

برای تو این دلم تنگه

مگه اون  قلبی که توداری

توی سینه  یه تیکه سنگه

 بیابگذر، قهرنکن دختر

ببین بی تو من چه دلتنگم

ندارم دیگه شادی وشوری

غمو ریختی توی آهنگم 

بیابگذر، قهرنکن دختر

نزن زخمه توبراین قلبم

 توی اون دیگه نمونده تاری

بیاره  صدای ناله مو به لبم

 بیابگذر، قهرنکن دختر

یه لحظه بده گوش به  آهنگم

بیاصدای  درد مو بشنو

 ازانگشت پرلرز واین چنگم

/ 0 نظر / 17 بازدید