اشکها تو پاک کن

eq2pn6.gif?bfXgOUGBcz3r2zTj

بیا اون اشکهاتو پاک کن

نمی خوام تنها بمونی

سرکوچه های قلبم

اسم زیباتو نخونی

نمی خوام یه روز ببینم

غم تو اون چشمای زیبا

یا یه موجی باشه از خشم

توی اون آبی ی دریا

بیا اون اشکهاتو پاک کن

نمی خوام چشمات ببینه

پشت پرده های اشک ات

من رو مثه یه غریبه

بیا اون پلکهای خیس رو

روی این دنیا تو واکن

دو پرستوی قشنگ رو

از تو اون قفس رها کن

دوست دارم مثه همیشه

به پریدن  تو ی چشمام بنازن

اون دو جفت عاشق دوباره

توی قلبم  لونه از عشق بسازن

حبیب ا... نبی اللهی

 

 

 

  

 

/ 0 نظر / 4 بازدید