تصویر

من هنوز هم تصویر ترا می کشم

بی هیچ قلم مویی

بر بوم خیال

همیشه

همه وقت

همه جا

/ 1 نظر / 20 بازدید
ابوذر اکبری

این همه ساز یه روز با همه دوری و سوز با همه تک بودن تو هزار حرف هنوز از تو باز می خونن از تو ای مامِ وطن از تو تا اون سرِ شب بی قرارِ خونن همنوا با دلِ تنگ همصدا یک آهنگ از سقوطِ شب میگن از یه صبحِ هفت رنگ با خیالای قشنگ با نگاهای یه رنگ [دست][گل][بغل]