نگاه

 توی اون دریای آبی

دل که بی بلم نمی ره

میشه عین شاخه گندم                                                                               

که تو دست باد اسیره

توی اون نگاه غمگین

دل من داره میگیره

بگو آسمون نباره

دلم از غصه میمیره

حبیب ا... نبی اللهی

                            

/ 0 نظر / 21 بازدید