جای تو

ای گلم ،  من جای بویت تا سحر

شاخه ی یاسی گرفتم من به بر

جای گیسوی تو، در کلبه ام

رشته ای ابریشمین آویخته ام

آن خط زیبا که دادی ای نگار

روی این قلبم گذاشتم یادگار

عکس نازت را اگر داشتم گلم

جای آن بود روی چشمان ودلم

جای آن رویت گلم سیمین من

دیده بر ماه می کنم شیرین من

/ 0 نظر / 21 بازدید