جای تو خالی

 

برای امام

نیامد چون تو ، تا در هر دیاری

 

کند در راه راستی پایداری

 

رهانیدی تو جان ها ازاسارت

 

چو دادی یک کلام ، وحدت بشارت

 

جهانی را همه ، مبهوت کردی

 

نصیحت ، بر دشمن و هم دوست کردی

 

تو بودی مظهری از استقامت

 

کلامت ثابت و بود باصلابت

 

تو رفتی بادلی آرام به باقی

 

پیامت ماند ، ولی جای توخالی

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید