پرستوی عشق

آن پرستوهای چشمت بر دلم سر می زند

  

لانه ای دارم برایش گرم در بر می زند

 

لحظه ای باآن لبانت حرف عشق تنها بزن

 

با صدای دلنشینت غصه پرپر می زند

 

تار مویت نازنین افتاده روزی در برم

 

بوی عطرش کرده مسحورم دلم پر می زند

 

تار دل لرزد مدام از دست تو رحمی بکن

 

چون که عشق بر تار دلها زخمه بیشتر می زند

 

ای پری سیمین نگاهی بر قدمگاهت بکن

 

زیر پایت عاشقی بر قلب خنجر می زند

 

/ 0 نظر / 21 بازدید