من،توام

                                                                        برادرفلسطینی

ای برادر موج خشمت

خصم دون را

چون خسی خرد روی دریا

گیج و حیران کرده است

دشمنت را این جنونش

همچو حیوان کرده است

من در اینجا

تو در آنجـــا

هر کجا ایستاده باشیم

من توام

تو منی

چشم دشمن کور بداند

هر دوی ما یک تنیم

/ 2 نظر / 23 بازدید
دریا

[گل].وب زیبایی دارید موفق باشید[گل]