پيام

k36bub.gif?bfwpOUGBzfwTIgJt

ستاره ای از آسمون               توی قلب کهکشون

داره چشمک می زنه             می ده پیغوم بهمون:

 توی اون کره ی خاکی           کی داره یه قلب پاکی

بی ریا و مهربون                 که نداشته باشه شاکی

آیا اونجا آدماش                   خیلی خوبن همه شون

 می شه که حساب کنی            روی قول و وعده شون

 می تونه کسی ببینه                گرمی ی عشق رو تو سینه

 یا شده دلهای اونها                همگی شون پر کینه

 دوستی و عشق و محبت         براشون شده غریبه

 همه با هم قهرو می خوان       این یکی اون رو نبینه

  اگه این زمین چنینه              کی میاد اون رو ببینه

 این علائم اونجا باشه             یه ویروس توی زمینه

 اما دل می گه سفرکن             تو به اون کویرخاکی

 شاید از شانس تو باشه           قلبی اونجا زیر خاکی

 حبیب ا... نبی اللهی

 

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید